Vezi categoriile

Principiile de prelucrare a datelor personale pentru trimiterea ofertelor comerciale

 1. Informații privind prelucrarea datelor

Pentru a-și informa clienții, susținătorii și prietenii (denumiți în continuare în mod colectiv "Membrii") cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de aceștia, HECHT MOTORS s.r.l., CUI: 47372647, cu sediul social în Otopeni, Șos Odăii nr. 38, emite prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită în continuare "Politica").

HECHT MOTORS s.r.l. este operatorul de date (denumit în continuare "Operatorul") pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Scopul acestei Politici este de a oferi membrilor, informații cu privire, în special, la modul, măsura, scopurile și subiecții care prelucrează datele cu caracter personal. Prezenta politică se aplică următoarelor procese de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 1. achiziționarea prin intermediul magazinului electronic al administratorului,
 2. simpla înregistrare a membrului în scopul recunoașterii în momentul achizițiilor în magazinul online,
 3. participarea la concursuri,
 4. Program bonus VIP
 5. Trimiterea de buletine informative și comunicări comerciale în legătură cu activitățile operatorului și cu produsele și produsele vândute de către operator (scopuri de marketing).

 

Astfel, membrul va avea o privire de ansamblu asupra prelucrării datelor cu caracter personal pe care le-a furnizat.  Nu în ultimul rând, această politică îi va informa pe membri cu privire la drepturile lor care decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal și la modul în care le pot exercita.

Operatorul declară prin prezenta că prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor se realizează în conformitate cu legislația cehă și europeană privind protecția datelor.

 

 1. Temeiurile juridice, scopurile, domeniul de aplicare și durata prelucrării datelor cu caracter personal

 

 1. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor în cazul în care membrii fac o achiziție de bunuri pe magazinul electronic al operatorului situat pe site-ul web: https://hecht.ro/, în scopul implementării și executării comenzii, inclusiv livrarea bunurilor sau predarea bunurilor pentru transport). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este încheierea unui contract de achiziție (achiziție în e-shop).

Următoarele date cu caracter personal ale membrilor sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus:

 • numele și prenumele,
 • adresa de e-mail,
 • numărul de telefon,
 • adresa de reședință, inclusiv statul,
 • dacă este cazul, adresa și datele de identificare ale oricărei alte persoane la adresa căreia urmează să fie livrate bunurile, în cazul în care detaliile de facturare diferă de detaliile de livrare.

Datele cu caracter personal ale membrilor sunt prelucrate de către administrator în scopurile menționate mai sus, pe durata îndeplinirii obligațiilor care decurg din contractul de vânzare-cumpărare încheiat, a obligațiilor prevăzute de lege pentru administrator, în calitate de vânzător, precum și a protecției și păstrării drepturilor membrilor și ale administratorului.

În acest caz, membrii sunt obligați să furnizeze date cu caracter personal. În cazul în care membrii nu furnizează date cu caracter personal, comanda nu ar putea fi procesată și prelucrată și, prin urmare, bunurile nu ar putea fi livrate sau primite. În cazul în care membrii nu furnizează date cu caracter personal operatorului în scopurile menționate mai sus, aceștia nu pot achiziționa bunuri de pe magazinul electronic.

 1. Înregistrare simplă a membrilor

Administratorul permite membrilor să se înregistreze pe site-ul web al administratorului https://hecht.ro/ fără condiția de a achiziționa produse sau produse din magazinul electronic al administratorului sau de a verifica consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, pentru a identifica membrul ca fiind cumpărător și pentru a facilita achiziția membrului în așa fel încât achiziția de bunuri efectuată de către membrul înregistrat să fie mai convenabilă și mai rapidă datorită precompletării automate a datelor de facturare și de livrare.

Motivul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este procesul care duce la încheierea unui contract de cumpărare. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este apoi îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor.

Următoarele date cu caracter personal despre membri sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus:

 • numele și prenumele,
 • adresa de e-mail,
 • numărul de telefon,
 • adresa de reședință, inclusiv statul,
 • dacă este cazul, adresa și datele de identificare ale oricărei alte persoane la adresa căreia urmează să fie livrate bunurile, în cazul în care detaliile de facturare diferă de detaliile de livrare.

Datele cu caracter personal ale membrilor sunt prelucrate de către administrator în scopul menționat mai sus pe durata existenței contului de membru pe site-ul web al administratorului: https://hecht.ro/.

În cazul în care membrii doresc să își creeze un cont pe site-ul web al administratorului, pentru a identifica cumpărătorul și a facilita achiziția, aceștia trebuie să furnizeze administratorului datele cu caracter personal de mai sus, fără de care contul nu poate fi creat. În cazul în care membrii nu furnizează administratorului date cu caracter personal în acest scop, membrii au în continuare dreptul de a achiziționa bunuri pe magazinul electronic al administratorului, cu excepția faptului că nu vor fi identificați automat în prealabil.

 1. Participarea la concursuri pentru consumatori

În cazul în care Administratorul organizează evenimente și programe pentru ca Membrii să concureze pentru premii ("Concurs"), Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale Membrilor în scopul înregistrării la Concurs, participării la Concurs, organizării Concursului și selectării câștigătorului. Procesele specifice prin care vor fi prelucrate datele cu caracter personal vor fi stabilite în regulamentul concursului respectiv.

Motivul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este procesul care vizează îndeplinirea serviciului - implementarea concursului.

Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate despre membri în scopurile menționate mai sus:

 • numele și prenumele,
 • adresa de e-mail,
 • numărul de telefon,
 • adresa de reședință, inclusiv statul.

Operatorul nu exclude faptul că domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal poate varia în funcție de natura concursului. Orice modificare a domeniului de aplicare a datelor cu caracter personal prelucrate va fi reglementată în regulamentul concursului respectiv.

Datele cu caracter personal ale membrilor sunt prelucrate de către administrator în scopurile de mai sus pe durata concursului și până la achitarea obligațiilor și îndeplinirea altor obligații în cadrul concursului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus este o condiție pentru punerea în aplicare, organizarea și îndeplinirea scopului concursului în sine. În cazul în care operatorul nu ar prelucra datele cu caracter personal ale membrilor în măsura și în scopurile stabilite mai sus, concursul nu ar putea avea loc deloc.

 1. Program bonus VIP

Pentru a-i răsplăti pe clienții obișnuiți ai managerului pentru loialitatea și achizițiile lor, managerul a creat un program de bonus VIP, datorită căruia membrii pot beneficia de promoții de reducere și pot achiziționa bunuri cu o reducere semnificativă.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în contextul aderării la programul de bonus VIP este executarea unui contract (prestarea unui serviciu), care apare în momentul înscrierii în programul de bonus VIP. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este apoi furnizarea de servicii către membri în legătură cu aderarea la programul menționat. 

Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate despre membri în scopurile menționate mai sus:

 • numele și prenumele,
 • adresa de e-mail,
 • numărul de telefon,
 • adresa de reședință, inclusiv statul.

Datele cu caracter personal ale membrilor sunt prelucrate de către administrator în scopul menționat mai sus, pe durata calității de membru al programului de bonus VIP și pentru a achita toate obligațiile care decurg din calitatea de membru al programului de bonus VIP (de exemplu, achitarea punctelor bonus, acordarea de beneficii neutilizate).

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor în scopul de mai sus este necesară pentru funcționarea programului de bonus VIP. În cazul în care membrii nu furnizează date cu caracter personal operatorului în acest scop, calitatea de membru al programului de bonus VIP nu va fi declanșată.

 1. În scopuri de marketing

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor în scopuri de marketing se bazează pe consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Sunt prelucrate numai datele cu caracter personal ale membrilor care au fost sau vor fi furnizate de către membri operatorului în scopuri de marketing (a se vedea mai jos).

Pe baza consimțământului membrilor la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul trimiterii de comunicări comerciale legate de bunurile și serviciile oferite de HECHT MOTORS s.r.l. și trimiterea de buletine informative și oferte comerciale legate de HECHT MOTORS s.r.l. sau de produsele, produsele și serviciile sale (denumite în continuare în mod colectiv "scopuri de marketing"). Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing implică un contact direct cu membrii. Aceste scopuri includ, de asemenea, crearea de profiluri pentru selectarea comunicărilor comerciale relevante.

 

 Următoarele date cu caracter personal ale membrilor sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus:

 • adresa de e-mail, în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing prin e-mail,
 • numele și prenumele, adresa de domiciliu, inclusiv țara de reședință, în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing prin poștă.

Datele cu caracter personal în scopuri de marketing sunt prelucrate de către operator până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, deoarece scopurile de marketing includ, de asemenea, informații despre operatorul însuși și activitățile sale. Prin urmare, este oportun ca membrilor să li se furnizeze aceste informații, cu excepția cazului în care aceștia și-au manifestat în prealabil dorința de a nu primi aceste informații prin retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing este condiționată de consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea datelor cu caracter personal de către membri nu este obligatorie, iar nerespectarea acestei obligații nu are niciun efect, de exemplu, asupra executării și prelucrării comenzilor.

 

 1. Metoda de prelucrare a datelor cu caracter personal

În cele mai multe cazuri, datele cu caracter personal sunt prelucrate automat în format electronic. În plus, datele cu caracter personal pot fi prelucrate manual, în formă scrisă.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în măsura minimă posibilă pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut la articolul 2 din prezenta politică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor nu va face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Membrii furnizează datele cu caracter personal operatorului în vederea prelucrării în mod complet voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care membrii nu furnizează date cu caracter personal operatorului în anumite cazuri, de exemplu, în scopul încheierii unui contract de achiziție sau pur și simplu pentru a se înregistra, nu se poate încheia un contract de achiziție sau furnizarea de servicii în scopul menționat mai sus.

Pe de altă parte, faptul de a nu furniza operatorului consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing nu are niciun efect asupra încheierii unui contract de cumpărare.

Membrii au la dispoziție întreaga gamă de date cu caracter personal prelucrate, printr-o cerere de informații efectuată în conformitate cu articolul 9 din prezenta politică.

 

 1. Cookies

Cookie-urile sunt, de asemenea, utilizate pe site-ul web al administratorului. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care conțin date scurte ce pot fi stocate pe computerul administratorului atunci când vizitați site-ul web. Cookie-urile pot conține doar informații care sunt trimise către computerul membrului. Cookie-urile nu se leagă de alte date (inclusiv date cu caracter personal) decât dacă membrul și-a dat acordul expres în acest sens.

Consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor nu este o condiție prealabilă pentru a vizita site-ul web al administratorului.

Perioada de timp în care cookie-urile sunt stocate pe computerul membrului este determinată de natura acestora. Unele cookie-uri sunt limitate de durata sesiunii (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Aceste cookie-uri există doar în timp ce browserul web este în funcțiune și sunt șterse automat atunci când browserul este închis.

Alte cookie-uri sunt cookie-uri persistente. Aceste cookie-uri rămân în browserul web după ce acesta a fost închis până la o dată specificată, care nu depășește 13 luni de la ultima utilizare a cookie-ului, sau până când sunt șterse manual de către membru, dacă este mai devreme. Aceste module cookie pot fi utilizate pentru a vă identifica computerul atunci când reporniți browserul web și navigați pe internet. Cookie-urile nu afectează utilizarea tehnică a computerului și nu conțin viruși sau alte amenințări.

Pe site-ul web al administratorului sunt utilizate următoarele module cookie:

Cookie-uri esențiale: acestea sunt cookie-urile necesare pentru a furniza funcții și servicii pe site-ul nostru web (de exemplu, autentificarea pentru a accesa funcțiile pentru membrii înregistrați etc.). Aceste module cookie identifică doar un computer sau un dispozitiv mobil. Ele stochează doar informații care nu identifică persoane fizice (membri).  

Module cookie de performanță: aceste module cookie identifică doar un computer sau un dispozitiv mobil, nu identifică persoane fizice (membri), iar datele colectate sunt anonime. În special, sunt colectate date analitice privind numărul de vizite ale membrilor pe site-ul web sau date privind deplasările membrilor pe site. Aceste analize sunt utilizate ulterior pentru a îmbunătăți serviciile de pe site.  

Cookie-uri funcționale: aceste cookie-uri pot conține informații identificabile care ne sunt dezvăluite, cum ar fi un nume de utilizator. Acestea permit membrilor înregistrați să se conecteze automat, să personalizeze conținutul site-ului web în funcție de setările utilizatorului (membrului) etc.

Module cookie direcționate: acestea sunt module cookie "terțe părți". Aceste cookie-uri pot fi furnizate unor terțe părți în scopul afișării de publicitate direcționată. Pe site-ul nostru, acestea sunt:

NUME                 CONTRIBUITOR                  SCOP                                                    DESCRIERE

Google Adwords

Google LLC

Publicitate targetată

https://policies.google.com/technologies/types

Google Analytics

Google LLC

Analiza comportamentului pe web

https://policies.google.com/technologies/types

Sklik

Seznam.cz, a.s.

Publicitate targetată

https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/konverze/

Adform

Adform

Publicitate targetată

https://site.adform.com/privacy-center/overview

Puteți dezactiva stocarea modulelor cookie în setările browserului dvs. web. De obicei, puteți afla cum să dezactivați stocarea modulelor cookie pe site-ul de asistență al browserului web pe care îl utilizați. Cu toate acestea, dacă membrul face acest lucru, este posibil ca unele funcții ale site-ului web să nu fie disponibile sau refuzul de a stoca cookie-uri poate avea ca efect reducerea funcționalității și a ușurinței de utilizare a site-ului web.

 

 1. Declarație de siguranță

Administratorul declară că tratează toate datele cu caracter personal pe care le primește de la membri ca fiind strict confidențiale, în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

Administratorul a luat toate măsurile de securitate și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale membrilor împotriva utilizării abuzive, pierderii sau distrugerii.

Operatorul a ales următoarea metodă de securitate pentru site-ul său web: un certificat SSL. Pe baza acestei securități, datele cu caracter personal ale membrilor sunt suficient de protejate împotriva pierderii, distrugerii, deteriorării sau utilizării abuzive în cazul atacurilor prin intermediul site-ului web al operatorului.

 

 1. Lista procesatorilor de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale membrilor vor fi transmise unor terțe părți numai dacă acest lucru este necesar pentru executarea contractului sau dacă membrii și-au dat acordul prealabil. În contextul executării și procesării unei comenzi și în cazul trimiterii de buletine informative, entitățile selectate de către operator, cum ar fi companiile de logistică, transportatorii, instituțiile financiare care oferă servicii de plată online și de creditare, vor primi datele necesare pentru a furniza serviciul membrilor.

Datele obținute în acest mod pot fi utilizate doar de următoarele societăți comerciale pentru îndeplinirea sarcinilor legate de procesarea comenzilor membrilor sau pentru îndeplinirea altor scopuri specificate la articolul 2 din prezenta politică.

În afară de operator, următorii procesatori sunt implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Simplia s.r.o.
 • ASECO SOLUTIONS, a.s.
 • ALDOR
 • BHIT CZ s.r.o.
 • STORMWARE s.r.o.

 

Pe lângă entitățile menționate mai sus, alte persoane pot fi implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal prin furnizarea de servicii de administrare tehnică, livrare, desfășurare de concursuri, furnizare de servicii IT și consultanță contabilă, fiscală și juridică.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Operatorul este responsabil pentru prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal de către persoanele împuternicite.

Operatorul nu exclude faptul că, în viitor, datele cu caracter personal ale unor membri pot fi transferate către alți procesatori. Membrilor li se va furniza o listă actualizată a procesatorilor în conformitate cu articolul 9 din prezenta politică.

 

 1. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale membrilor sunt prelucrate pentru perioada de timp specificată pentru scopurile individuale de prelucrare a datelor cu caracter personal la articolul 2 din prezenta politică. Înainte de expirarea acestei perioade, prelucrarea datelor cu caracter personal este oprită sau întreruptă, în cea mai mare măsură posibilă, odată ce membrul în cauză își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau își exercită oricare dintre drepturile sale prevăzute la articolul 9 din prezenta politică, în cazul în care un astfel de exercițiu va duce la restricționarea, întreruperea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal.

În cazul în care se produce un eveniment care va duce la restricționarea, întreruperea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale membrului numai în măsura în care este necesar, pentru perioada de timp necesară și numai în scopul protejării drepturilor și intereselor protejate legal ale operatorului. De îndată ce chiar și acest scop al prelucrării datelor cu caracter personal încetează să mai existe, operatorul va dispune de datele cu caracter personal.

 

 1. Retragerea consimțământului

Membrii își pot retrage cu ușurință consimțământul în scopuri de marketing, trimițând un e-mail la: onlineshop@hecht.ro indicând că membrul își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Drepturile membrilor

Dreptul de acces. Membrul are dreptul de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate și, în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la aceste informații și, în acest sens, de a solicita, în special, dezvăluirea destinatarilor cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal.

Dreptul la o copie. În cazul în care drepturile și libertățile terților nu sunt afectate în mod negativ, membrul are dreptul de a solicita operatorului o copie a datelor cu caracter personal prelucrate care îl privesc.

Dreptul la rectificare și completare. Membrul are dreptul de a obține rectificarea de către operator a datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, pe baza propriei sale notificări sau a altor constatări credibile ale operatorului. Pe lângă dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care îl privesc, deputatul are, de asemenea, dreptul de a obține completarea acestora în cazul în care datele cu caracter personal deja furnizate și prelucrate sunt incomplete.

Dreptul la ștergere. În momentul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal prelucrate referitoare la membru în scopurile menționate mai sus și nu mai există niciun motiv legitim pentru prelucrarea acestora de către operator, datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal, consimțământul pentru prelucrarea acestora a fost retras sau nu mai există motive pentru continuarea prelucrării acestora după ce a fost formulată o obiecție, membrul are dreptul de a solicita operatorului să șteargă aceste date cu caracter personal, să le protejeze în mod suficient împotriva prelucrării sau să le facă inaccesibile. Operatorul are dreptul de a refuza această solicitare dacă există în continuare motive pentru prelucrare. Ștergerea nu va fi efectuată în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la membru trebuie prelucrate de către operator pentru constatarea, exercitarea sau apărarea creanțelor sau pentru a respecta o obligație legală a operatorului.

Dreptul limitat de prelucrare. În cazul în care un membru ia cunoștință de faptul că datele sale cu caracter personal prelucrate de către operator sunt inexacte sau dacă prelucrarea acestora este ilegală sau inutilă sau dacă a fost depusă o obiecție, membrul poate, până la o acțiune justificată în mod corespunzător de către operator sau până la o decizie privind obiecția, să solicite operatorului să restricționeze prelucrarea acestor date cu caracter personal în măsura indicată, dar numai în măsura minimă permisă.

Dreptul la portabilitate. Membrul are dreptul de a obține datele cu caracter personal pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator. În mod similar, membrul are dreptul ca operatorul să transmită datele cu caracter personal direct altui operator, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție. Prin prezenta, operatorul informează în mod expres membrul cu privire la posibilitatea de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, dar numai în cazul în care o astfel de prelucrare este efectuată pe baza interesului legitim al operatorului sau în interes public. În plus, membrul are dreptul de a se opune în cazul în care datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în scopul marketingului direct și pentru un astfel de marketing, care include crearea de profiluri. Această obiecție se depune direct la operator. În obiecție, membrul trebuie să descrie impactul negativ pe care îl are asupra sa prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat. Un membru are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care are efecte juridice asupra sa sau care îl afectează în mod similar și semnificativ.

Dreptul de a depune o plângere. Un membru are dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc a încălcat legislația privind protecția datelor.

 

 1. Exercitarea drepturilor

Toate drepturile membrului menționate în acești termeni și condiții și care decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc pot fi exercitate de către membru prin e-mail la: onlineshop@hecht.ro.

 

HECHT MOTORS s.r.l.