Vezi categoriile

Termeni și condiții

Dispoziții de bază

 • Acești termeni și condiții se aplică achizițiilor efectuate în magazinul online www.hecht.ro operat de HECHT MOTORS s.r.l.
 • Termenii și condițiile definesc și specifică drepturile și obligațiile vânzătorului, care este compania HECHT MOTORS s.r.l., având sediul social in Otopeni, Șoseaua Odăii nr. 38, având număr de ordine in Registrul Comertului J23/362/2023, cod unic de inregistrare fiscala RO47372647(denumită în continuare vânzătorul), și ale cumpărătorului.
 • Cumpărătorul (clientul) este un consumator sau o întreprindere.
 • Consumator este orice persoană care, în afara activității sale comerciale sau a exercitării independente a profesiei sale, încheie un contract cu vânzătorul sau tratează în alt mod cu vânzătorul.
 • Întreprinzător este o persoană care desfășoară în mod independent, pe cont propriu și pe propria răspundere, o activitate lucrativă prin intermediul unei activități comerciale sau al unei activități similare, cu intenția de a face acest lucru în mod consecvent pentru a obține profit. În sensul protecției consumatorilor, un întreprinzător include, printre altele, orice persoană care încheie contracte în legătură cu propria afacere, activitate de producție sau o activitate similară sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale, sau orice persoană care acționează în numele sau în contul unui întreprinzător.
 • Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și Condiții, care fac parte integrantă din Procedura de reclamații și din secțiunea "Plata și transportul produselor", și că este de acord în mod expres cu aceștia, în versiunea valabilă și în vigoare la momentul trimiterii comenzii.

Contract de achiziție

 • În cazul în care cumpărătorul este un consumator, propunerea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare (oferta) este plasarea pe site a bunurilor oferite de către vânzător, contractul de vânzare-cumpărare se formează prin trimiterea comenzii de către cumpărător (consumator) și acceptarea comenzii de către vânzător. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele erori în transmiterea datelor. Vânzătorul va confirma imediat această acceptare cumpărătorului printr-un e-mail informativ la adresa de e-mail specificată; cu toate acestea, această confirmare nu afectează formarea contractului. Contractul rezultat (inclusiv prețul convenit) poate fi modificat sau anulat numai prin acordul părților sau din motive legale.
 • Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorul este autorizat să verifice și să modifice datele pe care le-a introdus în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile care rezultă din datele introduse în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul " Finalizarea comenzii ".
 • Acceptarea unei oferte cu un amendament sau o abatere nu reprezintă acceptarea ofertei. 
 • Dacă cumpărătorul nu este un consumator, propunerea de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare este comanda de bunuri trimisă de cumpărător, iar contractul de vânzare-cumpărare propriu-zis se încheie în momentul în care vânzătorul transmite cumpărătorului consimțământul obligatoriu al acestuia cu această propunere.
 • Prin încheierea Contractului de achiziție, Cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții, inclusiv Procedura de reclamații (mai jos), și că este de acord cu aceștia. Cumpărătorul va fi notificat în mod suficient cu privire la acești termeni și condiții și la Procedura de reclamații și va avea posibilitatea de a se familiariza cu aceștia înainte de executarea efectivă a comenzii.
 • Termenul de soluționare a creanțelor se suspendă în cazul în care vânzătorul nu a primit toate documentele necesare pentru soluționarea creanței (părți din bunuri, alte documente etc.). Vânzătorul este obligat să solicite cumpărătorului documente suplimentare în cel mai scurt timp posibil. Termenul se suspendă de la această dată până când cumpărătorul livrează documentele solicitate.
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte a acesteia înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, de comun acord cu cumpărătorul, în următoarele cazuri: bunurile nu mai sunt produse sau livrate sau prețul furnizorului bunurilor s-a modificat semnificativ. În cazul în care Cumpărătorul a plătit deja o parte sau întregul preț de achiziție, această sumă va fi transferată înapoi în contul sau la adresa Cumpărătorului, iar contractul de achiziție nu va fi încheiat.
 • Drepturile consumatorilor nu pot fi exercitate în ceea ce privește cadourile care sunt oferite în mod complet gratuit. Astfel de bunuri sunt conforme cu termenii Acordului privind cadourile și cu toate standardele prevăzute de legislația cehă aplicabilă.

Drepturile rezultate din executarea defectuoasă

 • Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la riscurile care decurg din executarea necorespunzătoare sunt dictate de reglementările relevante cu caracter general obligatoriu (legea nr. 449/2003 și O.U.G. nr. 174/2008).
 • Vânzătorul este obligat să livreze cumpărătorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
  • corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat cumpărătorului ca mostră sau model;
  • corespund oricărui scop specific solicitat de către cumpărător, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
  • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip.
 • În cazul în care bunul nu prezintă caracteristicile menționate mai sus, consumatorul poate, de asemenea, să ceară livrarea unui bun nou fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului, dar dacă defectul se referă doar la o parte a bunului, consumatorul poate cere doar înlocuirea părții respective; dacă acest lucru nu este posibil, acesta poate rezilia contractul. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este disproporționat având în vedere natura defectului, în special dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, consumatorul are dreptul de a obține remedierea gratuită a defectului. De asemenea, consumatorul are dreptul la livrarea unui nou articol sau la înlocuirea unei piese în cazul unui defect detașabil, dacă nu poate utiliza articolul în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, consumatorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract.
 • În cazul în care consumatorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul de a obține livrarea unui produs nou fără defecte, de a obține înlocuirea unei părți a produsului sau de a obține repararea acestuia, consumatorul poate solicita o reducere rezonabilă. De asemenea, consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă în cazul în care vânzătorul nu este în măsură să îi furnizeze un articol nou fără defecte, să înlocuiască o parte a articolului sau să repare articolul și în cazul în care vânzătorul nu reușește să remedieze defectul într-un termen rezonabil sau în cazul în care remedierea defectului i-ar cauza consumatorului dificultăți considerabile.
 • Dreptul la executarea defectuoasă nu aparține cumpărătorului dacă acesta știa, înainte de a prelua lucrul, că acesta are un defect sau dacă cumpărătorul însuși a cauzat defectul.
 • Consumatorul este îndreptățit să își exercite dreptul de a reclama defectele care apar la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire. În cazul în care defectul se manifestă în termen de șase luni de la primire, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la primire.
 • Cumpărătorul revendică drepturile rezultate din prestația defectuoasă la adresa vânzătorului de la sediul vânzătorului unde este posibilă acceptarea revendicării în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității
 • Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de normele privind reclamațiile vânzătorului.

Dreptul consumatorului de a se retrage din contract

 • În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare este încheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (într-un magazin online), consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, fără a oferi niciun motiv (dacă obiectul contractului de vânzare-cumpărare este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri), în conformitate cu OUG 34/2014. Retragerea trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară.
 • În cazul în care consumatorul dorește să se retragă din contract în conformitate cu alineatul precedent în termen de 14 zile, acesta trebuie să contacteze vânzătorul și, de preferință, să precizeze în scris că se retrage din contract, indicând, în mod ideal, numărul comenzii, data achiziției și numărul de cont pentru rambursare.
 • În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contract în conformitate cu alineatele precedente, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător (cu excepția sumei reprezentând costurile suplimentare de livrare a bunurilor suportate ca urmare a metodei de livrare a bunurilor aleasă de Cumpărător, care este diferită de cea mai ieftină metodă de livrare standard a bunurilor oferită de Vânzător) în termen de 14 zile de la retragerea Cumpărătorului din Contractul de cumpărare, în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător, cu excepția cazului în care Cumpărătorul decide altfel. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de către Cumpărător deja la returnarea bunurilor de către Cumpărător sau în alt mod, cu condiția ca Cumpărătorul să fie de acord cu acest lucru și să nu fie suportate costuri suplimentare de către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite de Cumpărător înainte ca acesta să returneze bunurile către Vânzător sau să dovedească faptul că a trimis bunurile către Vânzător. În caz de retragere din contract, consumatorul suportă costurile de returnare a bunurilor și, în cazul unui contract încheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, costurile de returnare a bunurilor, dacă acestea nu pot fi returnate prin metoda poștală obișnuită din cauza naturii lor.
 • Cu toate acestea, prevederea din lege privind retragerea contractului în termen de 14 zile nu poate fi înțeleasă ca o opțiune de împrumut gratuit de bunuri. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere în termen de 14 zile de la primirea prestației, acesta trebuie, în termen de 14 zile de la retragere, să predea vânzătorului tot ceea ce a primit în temeiul contractului de vânzare. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil (de exemplu, bunurile au fost distruse sau consumate între timp), consumatorul trebuie să ofere o compensație monetară în schimbul a ceea ce nu mai poate fi returnat. În cazul în care bunurile returnate sunt doar parțial deteriorate, vânzătorul poate cere despăgubiri de la consumator și își poate compensa creanța cu prețul de achiziție rambursat. Atunci, vânzătorul este obligat să dovedească daunele suferite și rambursează consumatorului doar prețul de achiziție redus.
 • Consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contract dacă:
  • privind prestarea de servicii, în cazul în care acestea au fost efectuate cu consimțământul expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere, iar antreprenorul a informat consumatorul, înainte de încheierea contractului, că acesta nu are dreptul de a se retrage din contract într-un astfel de caz,
  • furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare, independent de voința întreprinzătorului, și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,
  • pentru livrarea de băuturi alcoolice care pot fi livrate numai după o perioadă de treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare, independent de voința întreprinzătorului,
  • livrarea de bunuri care au fost adaptate la dorințele consumatorului sau pentru persoana acestuia,
  • livrarea de bunuri perisabile și de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare,
  • repararea sau întreținerea efectuată într-un loc desemnat de consumator la cererea acestuia; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul unor reparații ulterioare sau al furnizării de piese de schimb altele decât cele solicitate,
  • livrarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă,
  • livrarea unei înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator, dacă acesta a încălcat ambalajul original,
  • pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste,
  • cazare, transport, mese sau activități de petrecere a timpului liber, în cazul în care întreprinzătorul furnizează aceste servicii în intervalul de timp specificat,
  • încheiate pe baza unei licitații publice în conformitate cu legea care reglementează licitațiile publice
  • pentru furnizarea de conținut digital, cu excepția cazului în care acesta a fost furnizat pe un suport material și a fost furnizat cu consimțământul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere, iar comerciantul a informat consumatorul înainte de încheierea contractului că, în acest caz, acesta nu are dreptul de retragere
 • Informații suplimentare privind retragerea consumatorului în termenul de 14 zile sunt disponibile pe site-ul web al vânzătorului: hecht.ro/info/returnarea-bunurilor-in-termen-de-14-zile.
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda în cazul în care bunurile nu mai pot fi livrate sau sunt înlocuite cu un alt model sau dacă prețul s-a modificat în mod semnificativ, iar clientul nu acceptă acest lucru înainte de formarea efectivă a contractului de cumpărare. Vânzătorul informează clientul cu privire la această situație. În cazul în care comanda a fost plătită parțial sau integral, banii vor fi restituiți în contul clientului.

Alte situații

 • Cumpărătorul este obligat să verifice starea transportului (numărul de pachete, integritatea ambalajului, deteriorarea cutiei) împreună cu transportatorul la recepție, conform bonului de livrare anexat. Cumpărătorul are dreptul de a refuza să accepte un transport incomplet sau deteriorat sau îl poate accepta cu rezerve, pe care le va formula la fața locului împreună cu transportatorul. Aceste rezerve și amploarea eventualelor daune trebuie să fie descrise în raportul de transport al transportatorului.
 • Livrările incomplete sau deteriorate trebuie să fie raportate imediat la hecht@hecht.ro. Cumpărătorul trebuie să întocmească un raport de avarie cu transportatorul și să trimită o copie a acestuia vânzătorului fără întârziere nejustificată prin fax, e-mail sau poștă. O reclamație suplimentară pentru o expediere incompletă sau deteriorată nu privează cumpărătorul de dreptul de a revendica articolul, ci oferă vânzătorului posibilitatea de a dovedi că nu există o încălcare a contractului de vânzare-cumpărare.

Protecția datelor cu caracter personal

 • Reglementarea specifică a prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv domeniul de aplicare, modul și scopul prelucrării, precum și drepturile clienților, inclusiv modul de exercitare al acestora, se regăsește în POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță

 • Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de cumpărător.

Dispoziții finale

 • Reclamațiile consumatorilor sunt tratate de către vânzător prin intermediul adresei electronice hecht@hecht.ro. Vânzătorul trimite informații despre tratarea reclamației cumpărătorului la adresa electronică a acestuia.
 • Supravegherea respectării obligațiilor care decurg din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată, este efectuată de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR (anpc.ro).
 • Acești termeni și condiții sunt valabili în formularea menționată pe site-ul web al vânzătorului la data încheierii contractului de cumpărare. Comanda consumatorului, odată confirmată ca fiind un contract încheiat între cumpărător și vânzător, este arhivată în scopul executării și înregistrării ulterioare a acesteia, iar starea acesteia este accesibilă cumpărătorului. Contractul poate fi încheiat în limba română sau în alte limbi, cu excepția cazului în care acesta este motivul pentru care este imposibil de încheiat. Prin cumpărare, clientul este de acord să primească comunicări comerciale.
 • Acești termeni și condiții permit consumatorului să le arhiveze și să le reproducă. În momentul încheierii contractului de achiziție, cumpărătorul acceptă toate prevederile termenilor și condițiilor în formularea valabilă la data trimiterii comenzii, inclusiv prețul bunurilor comandate menționat în comanda confirmată, cu excepția cazului în care se convine în mod demonstrabil altfel într-un caz particular.
 • Acești termeni și condiții intră în vigoare la 1 mai 2023.

Procedura de reclamații

 • Relația dintre client și vânzător în ceea ce privește exercitarea drepturilor de răspundere pentru defecte este reglementată de legislația aplicabilă (în special de Legea nr. 449/2003 și O.U.G. nr. 174/2008) și de prezenta procedură de reclamații.
 • Client înseamnă un consumator în sensul articolului 2 litera (a) din Legea nr. 449/2003.

Articolul 2 - Dreptul de a formula o reclamație

 • Drepturile de răspundere pentru defecte (reclamație) pot fi exercitate la orice magazin HECHT MOTORS s.r.l.. Dreptul de reparare a produsului poate fi exercitat, de asemenea, la oricare dintre atelierele de reparații autorizate pentru produsul respectiv, a căror listă actuală este disponibilă pe site-ul www.hecht.ro (secțiunea service) sau în catalogul HECHT actual.
 • Pentru a face o reclamație, clientul este obligat să dovedească data la care a cumpărat bunurile de la HECHT MOTORS s.r.l., de exemplu, prin prezentarea unei dovezi de plată pentru bunuri, a unei chitanțe sau a unui certificat de garanție, sau în orice alt mod demonstrabil.
 • La depunerea unei cereri de despăgubire, clientul primește un raport de despăgubire, care servește drept document pentru soluționarea cererii de despăgubire. Clientul este obligat să furnizeze informații complete și corecte la întocmirea raportului de cerere de despăgubire și să confirme caracterul complet și corect al acestuia prin semnarea raportului de cerere de despăgubire.
 • O cerere de despăgubire nu este justificată în cazurile în care s-a produs un defect sau o deteriorare:
  • utilizarea în mod demonstrabil necorespunzătoare a produsului (de exemplu, utilizarea care contravine instrucțiunilor de utilizare sau care contravine instrucțiunilor de pe ambalajul produsului sau de pe cardul de garanție, utilizarea care contravine regulilor general cunoscute de utilizare a produsului în cauză, funcționarea la o tensiune de alimentare incorectă sau alt comportament necorespunzător al utilizatorului)
  • manipularea dovedită a dispozitivului, dezastre naturale, deteriorarea mecanică a produsului.
  • în cazul în care certificatul de garanție furnizat prezintă semne evidente de modificări aduse datelor sau dacă produsul poartă un număr de serie diferit de cel indicat pe certificatul de garanție.

Articolul 3 - Răspunderea vânzătorului

 • La vânzarea bunurilor, HECHT MOTORS s.r.o. este responsabilă pentru faptul că bunurile sunt de calitatea, cantitatea, măsura și greutatea specificate.
 • Bunurile trebuie să fie lipsite de defecte și să fie conforme cu standardele tehnice.

Articolul 4 - Răspunderea pentru defecte și perioada de garanție

 • Vânzătorul este răspunzător față de client că articolul este lipsit de defecte la predare.
 • În cazul în care un defect apare în termen de 6 luni de la acceptarea articolului de către client, se consideră că acesta a fost defect în momentul acceptării, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul.
 • Cumpărătorul are la dispoziție drepturile pentru defectele specificate la articolul 6 din prezenta procedură de reclamație. Cumpărătorul poate solicita livrarea unui articol nou fără defecte numai dacă acest lucru nu este nerezonabil din cauza naturii defectului. În cazul în care defectul se referă doar la o parte a articolului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea părții respective. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este disproporționat având în vedere natura defectului, în special dacă defectul poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul de a obține înlăturarea gratuită a defectului.

Vânzătorul nu este răspunzător:

  1. pentru un articol vândut la un preț mai mic, pentru defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic,
  2. pentru uzura cauzată de utilizarea normală,
  3. în cazul unui articol folosit, pentru un defect care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care îl avea articolul în momentul în care a fost preluat de către client.

 

 • Un defect cauzat de o asamblare neprofesionistă sau de o altă punere în funcțiune neprofesionistă a articolului este considerat un defect al articolului,
 • în cazul în care această instalare sau punere în funcțiune a fost:
 • convenite în contractul de vânzare-cumpărare și efectuate de vânzător sau de o altă persoană pe răspunderea vânzătorului,
 • făcută de client și defectul a fost cauzat de instrucțiunile incorecte din instrucțiunile de asamblare sau de punere în funcțiune.
 • Perioada de garanție este de doi ani.
 • În cazul bunurilor folosite vândute, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele corespunzătoare gradului de utilizare anterioară sau de uzură. În cazul bunurilor vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectul pentru care a fost convenit prețul mai mic. În astfel de cazuri, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în locul dreptului de schimb.
 • În cazul bunurilor vândute la mâna a doua, perioada de exercitare a drepturilor de executare defectuoasă poate fi redusă, prin acord, la un an. În acest caz, clientul va fi informat, iar această modificare va fi indicată în documentul de achiziție.
 • Perioada de remediere a defectelor nu este luată în considerare ca parte a perioadei de garanție
 • Vânzătorul este obligat să elibereze clientului o confirmare a momentului în care a fost exercitat acest drept, precum și durata reparației.

Articolul 5 - Termenul de depunere a unei cereri de despăgubire

 • Drepturile de răspundere pentru defectele produselor pentru care se aplică perioada de garanție se sting dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.
 • Vânzătorul sau un angajat împuternicit de către vânzător va lua imediat o decizie cu privire la reclamație, în cazuri complexe în termen de trei zile lucrătoare. Acest termen nu include timpul necesar pentru o evaluare profesională a defectului (a se vedea articolul 19 din Legea privind protecția consumatorilor). Reclamația, inclusiv înlăturarea defectului, trebuie soluționată fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 15 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care vânzătorul și clientul convin asupra unei perioade mai lungi. După expirarea acestui termen, clientul are aceleași drepturi ca și cum ar fi vorba de un defect care nu poate fi înlăturat . Termenul de soluționare a reclamației începe în ziua următoare celei în care a fost făcută reclamația .
 • Clientul se poate informa cu privire la rezultatul reclamației la adresa unității unde a fost depusă reclamația.

Articolul 6 - Drepturi în caz de defecte

 • În cazul în care defectul poate fi remediat, acesta este întotdeauna considerat o încălcare minoră a contractului. În acest caz, clientul are întotdeauna dreptul exclusiv de a obține remedierea defectului prin repararea articolului.
 • În cazul în care defectul nu poate fi înlăturat prin repararea articolului, clientul are dreptul de a obține livrarea unui articol nou fără defect, dar dacă defectul se referă doar la o parte a articolului, cumpărătorul are dreptul de a solicita doar înlocuirea părții respective în acel moment. În cazul în care defectul nu poate fi înlăturat nici prin repararea articolului, nici prin livrarea unui articol nou fără defect, clientul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului sau la retragerea din contract.
 • În cazul în care vânzătorul nu înlătură defectele într-o perioadă de timp rezonabilă sau dacă notifică cumpărătorul că nu va înlătura defectele sau refuză să înlăture defectele, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție în locul înlăturării defectelor sau poate rezilia contractul. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului.
 • Cumpărătorul nu poate rezilia contractul sau solicita livrarea unui nou articol dacă nu poate returna articolul în aceeași stare în care l-a primit.
 • Dreptul la executarea defectuoasă nu aparține cumpărătorului în cazul în care acesta știa, înainte de a prelua lucrul, că acesta are un defect sau dacă cumpărătorul însuși a cauzat defectul.
 • În cazul în care bunul are un defect pe care vânzătorul este obligat să îl compenseze și dacă bunul este vândut la un preț mai mic sau dacă este un bun folosit, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în locul dreptului de a schimba bunul.

Articolul 7 - Reapariția defectelor

 • Clientul are dreptul la livrarea unui articol nou, la înlocuirea unei piese, la o reducere rezonabilă a prețului articolului sau la rezilierea contractului, de asemenea, în cazul în care articolul nu poate fi utilizat în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mare de defecte.
 • O reapariție a unui defect după reparație este posibilă numai dacă același defect, care a fost deja reparat de cel puțin două ori în timpul perioadei de garanție, apare din nou.
 • Acest lucru nu este valabil în cazul în care articolul are un alt defect decât cel reclamat anterior după reparația anterioară. Articolul suferă de un număr mai mare de defecte dacă are cel puțin trei defecte detașabile în același timp la momentul reclamației.

Articolul 8 - Costurile cererii de despăgubire și soluționarea litigiilor

 • În cazul în care reclamația se dovedește a fi justificată, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor suportate în mod rezonabil pentru exercitarea dreptului său.
 • În cazul în care vânzătorul respinge cererea ca fiind nejustificată, cumpărătorul sau ambele părți, de comun acord cu vânzătorul, pot contacta un expert judiciar în domeniu și pot solicita o evaluare profesională independentă a defectului.
 • În cazul în care nu se ajunge la un acord între cumpărător și vânzător, cumpărătorul poate apela la sistemele existente de soluționare extrajudiciară a litigiilor în materie de consum, de exemplu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, anpc.ro

Articolul 9 - Cooperarea clientului

 • Clientul este obligat să ofere vânzătorului sau serviciului autorizat, fără întârziere, toată asistența necesară pentru a verifica existența defectului reclamat și pentru a-l elimina (inclusiv testarea sau dezasamblarea corespunzătoare a produsului). În special, Clientul este obligat să predea produsul în momentul reclamației, inclusiv toate componentele și accesoriile sale care să permită o astfel de verificare și eliminare a defectului. Recomandăm cu insistență ca produsul să fie predat curat, în conformitate cu normele de igienă sau cu principiile generale de igienă, atunci când se face o reclamație.
 • Clientul este obligat să predea produsul complet vânzătorului sau serviciului autorizat. În cazul în care produsul nu este livrat complet și dacă caracterul complet al produsului este necesar pentru a stabili existența defectului reclamat și/sau pentru a-l elimina, termenul de soluționare a reclamației începe să curgă numai de la livrarea părților lipsă.